Čteme s porozuměním každý den

Na semináři…
● se seznámíte s metodikou pro 1. i 2. třídu, s principem postupného rozvíjení čtenářských dovedností a strategií
● si vyzkoušíte práci s několika druhy pracovních listů
● se dozvíte, jak pracovní listy používat s žáky, kteří ještě nečtou, nebo se teprve učí číst
● uvidíte video z výuky, ve které se s touto metodikou pracuje
● se můžete zeptat na vše, co vás zajímá
Kde?
V učebně kritického myšlení v ZŠ s RVJ Bronzová v Praze 5
Kdy?
termíny jsou vyhlašovány průběžně podle zájmu a možností
(sledujte www.kritickemysleni.cz)

Cena:
490 Kč (v ceně je drobné občerstvení)

Přihlášky na www.kritickemysleni.cz.
Na semináři si můžete všechny publikace Nakladatelství Šafrán zakoupit bez poštovného.