Čteme a píšeme naučné texty - 2. třídaUkázkové pracovní listy (.PDF 600 KB)

Učte čtení a psaní současně!
V publikaci najdete 14 lekcí, které se věnují různým naučným tématům. Lekce přinášejí nové a zajímavé informace o přírodě, dějinách a společnosti. Žáci si osvojí slovní zásobu, která je s tématem spojená, přečtou si zajímavý článek a ověří si, zda mu dobře porozuměli. V další části lekce uspořádají informace z článku do grafického organizéru a sepíšou vlastní text na dané téma, ve kterém informace použijí. Žáci se učí psát naučné texty podle vzorového textu. Zároveň si tedy osvojují čtenářské i pisatelské dovednosti (porozumí textu s posloupností, porovnáním či vyjádřením příčin a následků a využijí tyto postupy ve vlastním textu). Už v druhé třídě mohou žáci s dopomocí napsat jednoduchý popis, vysvětlení či vyjádřit svůj názor. Publikace navazuje na soubor pracovních listů Čteme s porozuměním každý den a vyplatí se používat obě současně.
Ke každé lekci najdete v publikaci instrukce pro učitele - metodickou podporu, která vám usnadní přípravu na výuku.